En iyi kullanım tecrübesi için, tabletinizi yatay kullanınız

Kalite Politikası
Sürekli Gelişen, Güçlü Üretim
Gıda sanayindeki sürekli gelişim ve kapasitesini artırarak sürdüren, paydaşlarının beklentilerini karşılayan, çalışana değer veren, değişime açık, çevreye, iş sağlığı ve güvenliğine duyarlı, kalite standartlarına uyumlu, teknolojisini sürekli geliştiren, çalışanlarının yaratıcılığından güç alan, müşteri odaklı bir şirket olma yolunda, insan kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmaktır.

Amacımız,  müşterilerimizin memnuniyet, güven ve bağlılığını kazanmak, tüm yasal şartları sağlamak, müşteri isteklerini yerine getirerek farklı ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için kalitesi mükemmel, üstün markalar geliştirip sunmaktır. Sürekli iyileştirmeler, düzeltici ve önleyici faaliyetlerle standartlarımız sürekli yükseltilerek problem çözme odaklı yönetim anlayışı ile değer üstüne değer katmaktır. Fayda-maliyet olarak işletme ve insan faktörü konusunda ekip oluşturma anlayışını güçlendirmektir.

Gıda güvenliği yönetimi anlayışı doğrultusunda çikolata sektöründe güvenilir gıda üreterek dünyanın her yerinde ulaşım ve dağıtım ağı oluşturarak müşterilerine ulaşmak, yüksek standartlarda ürün ve markaları sağlamak için Çağla içerisindeki tüm çalışanların uymak zorunda olduğu ilkeleri tanımlamaktır.

Çağla Gıda çalışanları, belirlenen bu politikayı uygulamayı, kalite, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri ve BRC Food Global Gıda Güvenliği standartlarının tüm gerekliliklerine uymayı ve sürekliliğini sağlamayı müşterilerine taahhüt eder.