En iyi kullanım tecrübesi için, tabletinizi yatay kullanınız

İnsan Kaynakları
Güçlü Ekip, Güçlü Üretim

İnsan Kaynakları Politikamız

Gıda sanayindeki sürekli gelişim ve kapasitesini artırarak sürdüren, paydaşlarının beklentilerini karşılayan, çalışana değer veren, değişime açık, çevreye, iş sağlığı ve güvenliğine duyarlı, kalite standartlarına uyumlu, teknolojisini sürekli geliştiren, çalışanlarının yaratıcılığından güç alan, müşteri odaklı bir şirket olma yolunda, insan kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmaktır.

İnsan Kaynakları Politikamızın hedefi

İnsan kaynakları hedefimize ulaşmak için, ilk adım Şirketimizde çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak insan kaynağının planlanması, seçilmesi, işe alınması, hizmet birimlerinde görevlendirilmesidir.

İkinci adım; eğitim ihtiyaçlarının belirlenerek karşılanmasına yönelik planlamaların yapılması, uygulanması, yetkinliklerin belirlenmesi, performans yönetimi, kariyer planlaması çalışmalarının bilimsel metotlara uygun olarak gerçekleştirilmesidir.

Eğitimli ve deneyimli insan gücünü istihdam etmek; verimliliklerini artırmak, gelişmelerine imkân tanımak, iş birliği ve dayanışmanın olduğu huzurlu bir çalışma ortamı yaratmak sürekli büyüme ve gelişme için seçtiğimiz yoldur.

Şirket kültürüne ve ortak değerlerine uyum sağlayabilecek, çalışacağı pozisyonun gerektirdiği nitelik ve yetkinliklere sahip, motivasyonu yüksek, gelişim ve değişime açık, Çağla Şekerli Mamüller ‘i geleceğe taşıyacak adayları bünyemize kazandırmak işe alım sürecimizin esas amacıdır.“Siz de bu ayrıcalıklı ailenin bir
parçası olmak ister misiniz?”